განცხადებები
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს ბიზნესის ადმინისტრირების,
კონკურსი საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პედაგოგის პოზიციაზე ბიზნესისა
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსტეტი აცხადებს  ღია კონკურსს  პროფესორის