განცხადებები
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს ბიზნესის ადმინისტრირების,
კონკურსი საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პედაგოგის პოზიციაზე ბიზნესისა
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსტეტი აცხადებს  ღია კონკურსს  პროფესორის
აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში