საინფორმაციო შეხვედრა
04 სექტემბერი 2018

საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან ჩატარდება სილიკონ ველი თბილისის სამუშაო სივრცეში!

გაიგეთ ყველა ინფორმაცია სასწავლო პროცესებთან, სამომავლო გეგმებთან და პროექტებთან დაკავშირებით!
გაიცანით ამბასადორი სტუდენტები და დასვით კითხვები.

● 10 სექტემბერი 15:00 მენეჯმენტი მე-2 კურსი
● 10 სექტემბერი 16:00 ფინანსები მე-2 კურსი
● 11 სექტემბერი 18:30 მაგისტრატურა მე-2 კურსი
● 12 სექტემბერი 12:00 Staffordshire/Oxford Brookes მე-2 კურსი
● 12 სექტემბერი 13:00 აიტი მე-2 კურსი
● 13 სექტემბერი 19:00 შეხვედრა დოქტორანტებთან
● 24 სექტემბერი 15:00 ფინანსები 1 კურსი
● 24 სექტემბერი 17:00 მენეჯმენტი 1 კურსი
● 24 სექტემბერი 18:30 მაგისტრატურა 1 კურსი
● 25 სექტემბერი 13:00 აიტი 1 კურსი
● 25 სექტემბერი 14:00 Staffordshire/Oxford Brookes 1 კურსი