ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მოქმედებს მუდმივად განახლებადი ტრენინგები, რომელიც სფეროს აქტუალურობიდან გამომდინარე იქმნება და შეთავაზებულია ყველა მსურველისთვის.
 
 
აირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო პროგრამა, გაიარეთ რეგისტრაცია და შემოგიერთდით