მობილობა

დაწვრილებითი ინფორმაცია მობილობის წესებისა და პროცედურების შესახებ იხილეთ ბმულზე:http://eqe.gov.ge/geo/static/41/mobility/rules

 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.