აკადემიური კალენდარი

 

2017-2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი