სამაგისტრო პროგრამები

 

ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის სტრუქტურა