კვლევები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კვლევებისა და ინოვაციების სამსახური, რომლის მიზანია გააღრმავოს და შექმნას ახალი ცოდნა ბიზნესსა და თანამედროვე ტექნოლოგიებში არსებული აქტუალური საკითხების გარშემო. კვლევითი ცენტრი თანამშრომლობს სტუდენტებთან ყველა საფეხურზე: საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადორქტორო და ერთობლივად ქმნის ახალ, მნიშვნელოვან პროექტებს. ციფრული ეკონომიკა და ციფრული მეწარმეობა კვლევის აქტუალურის საკითხებია ცენტრისათვის.

 

ცენტრის ხელშეწყობით, უნივერსიტეტის სივრცეში არსებულ ბიზნეს ინკუბატორში შეიქმნა უპრეცედენტო სტარტაპ პროექტი 24/7, რომელიც გულისხმობს კვლევის ციფრული საშუალებებით, უწყვეტ რეჟიმში ჩატარებას. მის ფარგლებში მიმდინარეობს სხვადასხვა აქტუალური საკითხების კვლევები.

 

დეტალურად აღნიშნული კვლევების შესახელ იხილეთ განხორციელებული კვლევების ბმულში.