სწავლის საფასური და დაფინანსება

სწავლის საფასური შესაძლებელია დაფინანსდეს შემდეგნაირად:

 

 • სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
 • საუნივერსიტეტო სტიპენდია მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე ყველა სტუდენტს
 • 15% ფასდაკლება პირველ წელს, ჩვენი პროგრამების პირველ და მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში
 • სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი (მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთათვის)

 

უნივერსიტეტში მოქმედებს წლიური სწავლის საფასურის ეტაპობრივად გადახდის სისტემა. 

 

საბაკალავრო პროგრამების საფასური:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი - 2250 ლარი
 • ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები - 2250 ლარი
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი
 • მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა - 6950 ლარი 3 წელიწადი, 5900 ევრო მე-4 წელი.
 • ფინანსების საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა - 6950 ლარი

 

სამაგისტრო პროგრამის საფასური:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 2250 ლარი

 

სადოტორო პროგრამის საფასური

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 2250 ლარი