ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში საბაკალვრო პროგრამები ხორციელდება ორი მიმართულებით:

ბიზნეს ადმინისტრირება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები.

 

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ:

 

1. ბიზნესის ადმინისტრირება - მენეჯმენტი 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950101 


 2. ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950102


 3. საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950103 


 4. მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950101 


 5. ფინანსების საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამა

ერთიანი ეროვნული გამოცდების კოდი - 1950102

 

 


სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა 60 კრედიტის (ECTS) ფარგლებში დაეუფლოს დამატებით, მეორად სპეციალობას მენჯმენტის ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით.
იხილეთ მაინორ პროგრამების სტრუქტურა:

 

 

ბიზნესის ადმინისტირება - მენეჯმენტის მაინორ პროგრამა

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მაინორ პროგრამა