კითხვის დასმა
რა პროგრამები აქვს BTU-ს?
ეროვნულ გამოცდებზე მითითებისას, როგორ განვასხვავოთ ქართული საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამისგან?
გაქვთ თუ არა პროგრამები უცხო ენაზე?
რატომ აქვს ქართულ და ბრიტანულ პროგრამებს იდენტური კოდი?
რა არის საკვირაო სკოლა?
როგორ ხდება საკვირაო სკოლაში ჩარიცხვა და რა ღირს?
რა უპირატესობით ვისარგებლებ როგორც BTU-ს კურსდამთავრებული?
როგორ მოვხვდე BTU-ში?
ვინ მასწავლის?
როგორ მოვიდე უნივერსიტეტამდე და არის თუ არა პარკირების საშუალება?
რა ღირს სწავლა BTU-ში?
შეიძლება თუ არა, რომ გადასახადი გაიზარდოს?
როგორ დავიფინანსო სწავლა BTU-ში?
მოქმედებს თუ არა გრანტი სწავლის გადასახდზე?
როგორ ხდება მობილობა და ვის აქვს მობილობის უფლება?
როდიდან არის შესაძლებელი შიდა მობილობა?